Skip to main content

Over ons

De Kandelaarkerk in Schildwolde is een Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK).

Met ruim 800 leden zijn we een betrekkelijk grote gemeente. We zijn jong, oud en alles daar tussenin. Belijdend en dooplid, gezinnen, alleenstaand of alleen gaand.

Het pastoraal team van onze kerk bestaat uit een dominee en een pastoraal werker.

Daarnaast dragen veel gemeenteleden een steentje bij in de kerk. Ouderlingen voor de toerusting van de gemeente, diakenen voor het omzien naar elkaar, commissies voor de organisatorische zaken en diverse werkgroepen bijvoorbeeld op het gebied van jongeren- en ouderenwerk. En al die anderen die ervoor zorgen dat alles loopt als een trein: de kosters, de organisten, beamisten, de bloemschikster etc.
Op deze manier willen we als kerk een levende gemeente zijn.

Kandelaarkerk

De Kandelaarkerk in Schildwolde heeft een rijke historie die begint met de bouw in 1911. Het prachtige orgel laat luisteraars en organisten volop genieten.

De zondagse erediensten kun je bijwonen in de kerkzaal (400 zitplaatsen) en in de Kandelaar (350 zitplaatsen). Bij het bezoeken van de kerkdiensten word je erop geattendeerd (in het kader van de AVG) dat de diensten online worden uitgezonden.

In het gezellige tSchienvat vermaakt de jeugd zich opperbest met haar activiteiten, maar ook worden hier andere activiteiten georganiseerd zoals het maandelijkse breicafé.

Reservering van ruimten kun je afstemmen met de koster.

Beeldmerk

Het beeldmerk van de GKV Schildwolde is geïnspireerd op de twee magnoliabomen die bij de hoofdingang van de Kandelaarkerk staan.
Naast de magnolia zie je in het beeldmerk een vlam en een duif.

Kijk naar het beeldmerk en lees onderstaande tekst uit Mattheus 3:16, dan begrijp je vast wat de bedoeling van de ontwerper is geweest.

Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, ging de hemel open
en Johannes zag de Geest van God als een duif op hem neerdalen.